GMC-Instruments

Richt zich op verkoop, service en nazorg van het leveringspakket aan nagenoeg alle industrieën die behoefte hebben aan elektrotechnische componenten in welke vorm dan ook.
Belangrijke markten zijn de energiemarkt, E-installateurs, chemie, scheepvaart, voeding-, genot- en metaal industrie en de machine- en apparatenbouw. Ook inspectiebedrijven en het onderwijs maken deel uit van onze doelgroep. Daarnaast wordt veel verhandeld met tussenleveranciers zoals installateurs, paneelbouwers en de elektrotechnische groothandel.

Binnen het Test & Meetprogramma levert GMC Instruments m.b.t. PV-panelen o.a. testers voor elektrische veiligheid en testers voor analyse (U/I curve). Nieuw is een meetsysteem op basis van een speciale camera die bij daglicht onzichtbare schade in PV-panelen kan detecteren. Belangrijk om daarbij te vermelden is dat de test in een gemonteerde omgeving gedaan kan worden, er hoeft dus geen demontage plaats te vinden. Dit systeem garandeert detectie en identificatie van ieder minuscuul defect in de zonnecellen en geeft een veel beter resultaat dan een gewone thermografie meter.

Leveringspakket

Het leveringspakket is globaal op te splitsen in twee delen:

Een uitgebreid Test- en Meetprogramma
Met dit programma kunnen tijdelijke en periodieke metingen gedaan worden en wordt ook wel het “draagbare” programma genoemd. Zo moet bijv. de elektrische installatie in zijn geheel getest worden bij nieuwbouw van een huis of bedrijfspand (NEN1010). Ook elektrische handgereedschappen zoals een boormachine moeten bij fabricage en daarna periodiek getest worden op elektrische veiligheid (NEN3140). De kwaliteit van het elektrische net en de “vervuiling” daarvan is een belangrijk item, hierdoor kunnen vele storingen en defecten ontstaan aan gevoelige en vaak dure apparatuur of machines (EN 50160). Het programma omvat o.a. E-installatietesters (Profitest), isolatie-,aarding-weerstandmeters, veiligheidstesters (Profitest 204), NEN3140 apparatentesters (Secutest) en mulitmeters (Metrahit).

Een uitgebreid industrieel programma.
Hiermee kunnen we meten, bewaken, omvormen, regelen, aanwijzen en sturen van diverse processen in industriële omgevingen. U kunt hierbij denken aan het meten van temperaturen, het aansturen van kleppen, het bewaken van druk, stoom, flow, het omvormen en presenteren van alle parameters die in een elektrisch net gemeten kunnen worden etc. Ook complete energie management systemen kunnen op maat geleverd en in bedrijf genomen worden, bijvoorbeeld om slimmer met energie (en de daarbij behorende kosten) om te gaan. Het programma omvat o.a. aanwijzers, recorders, elektrische- en instrumentatie omvormers, energiemanagement systemen, powermeters, kWh-meters, netkwaliteitsmeters, storingschrijvers en hoogspannings- en temperatuurregelaars.

Aanvullende diensten

GMC-Instruments Nederland verzorgt naast de verkoop ook service en nazorg van deze producten. Technical support (zowel binnenshuis als bij u op locatie) behoren tot de mogelijkheden. Ook organiseren wij seminars/trainingen op het gebied van Energie management, power quality volgens de NEN 50160, NEN3140 (Apparatentesters) en NEN3140/NEN1010 (E-Installatietesters).

Eigen DKD kalibratie lab in Woerden

Draagbare meetmiddelen (uit het Test- en Meetprogramma) moeten periodiek getest en gekalibreerd worden. Dit is nodig omdat men de meetresultaten moet kunnen vertrouwen, kloppen de gemeten waarden wel? Hiervoor beschikken wij over een eigen DKD-geaccrediteerd kalibratielab waar allerhande kalibraties binnen het Test & Meet programma snel en vakkundig uitgevoerd worden. Als het meetmiddel buiten de fabrieksspecificaties vallen zijn we ook in staat om ze d.m.v. justering weer binnen de specificaties te brengen. E.e.a. wordt begeleid met een officieel certificaat waarop de meetgegevens, evt. afwijkingen en meetcondities vermeld staan. Het kalibratie lab wordt dan ook geconditioneerd m.b.t. relatieve vochtigheid en temperatuur, zodat een gecontroleerde meetomgeving ontstaat.

Om klanten periodiek (meestal jaarlijks) te herinneren aan de her-kalibratie, is een gratis oproepservice in het leven geroepen binnen het Metracare plus concept.